zbiory      W Czytelni Biblioteki Publicznej w Świebodzinie czynna jest wystawa „Nasze Najcenniejsze Zbiory”,  na którą składają się najstarsze druki oraz edycje bibliofilskie. Jest to jedna z ekspozycji, która uświetnia obchody 70-lecia Biblioteki Publicznej w Świebodzinie.
Udostępnione publikacje książkowe stanowią dla naszej biblioteki cenną spuściznę. Najstarszy druk pochodzi z I połowy XIX wieku. To „Galicya pod względem topograficzno-geograficzno-historycznym, skreślona przez Hipolita Stupnickiego. Z mapą Galicyi,  łącznie z obwodem krakowskim i Bukowiną”, wydana we Lwowie w 1849 roku. Można zobaczyć również „Prawo familijne u Rzymian”. Książka ta została wydana w Warszawie, w Księgarni G. Gebethnera i R. Wolffa w 1866 roku. Najstarszym czasopismem jest wydany przez Józefa Ignacego Kraszewskiego w 1870 r. „Tygodnik Polityczny, Naukowy, Literacki i Artystyczny oraz „Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe poświęcone literaturze, nauce i sztuce”. Wydawcą „Kłosów” był Franciszek Lewental, a wieloletnim redaktorem Antoni Pietkiewicz. Zarówno pod względem edycyjnym jak i rangi autorów czasopismo należało do czołowych pism kulturalnych Polski drugiej połowy XIX wieku.
     Drugą część stanowią edycje bibliofilskie. Najistotniejszym elementem bibliofilstwa jest książka w swojej materialnej postaci, choć zaznaczyć należy, iż jej wartość estetyczna i merytoryczna jest pojęciem względnym. Walorami egzemplarzy, które uchodzą za bibliofilskie są kolejność oraz wartość edycji (np. pierwsze wydania, bądź wydania limitowane), rzadkość, unikatowość danego tytułu, wydania, oryginalna oprawa czy ciekawa proweniencja (ekslibrisy i inne znaki własnościowe). Druki bibliofilskie to przeważnie publikacje niskonakładowe i z reguły adresowane do ograniczonego grona odbiorców, a ich tematyka dotyczy przeważnie dziejów książki, bibliotek, bibliofilstwa. Typograficzna forma druków jest wytworna. Książki takie charakteryzują się starannym projektem graficznym, ozdobną czcionką, luksusowym papierem, czasem również bogatą oprawą. Niektórzy wydawcy dedykują jakieś publikacje bądź przeznaczają część nakładu specjalnie dla bibliofilów. Całość takiej edycji bądź jej część bywa specjalnie oznaczana, np. numerowana, opatrywana ekslibrisem. Wśród wyeksponowanych druków zobaczyć można m.in.: „Początki sztuki drukarskiej na Pomorzu w XV wieku” wydane na papierze czerpanym, „Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki” Andrzeja Szczeklika, czy „Empireum” Waldemara Łysiaka. Pełny tytuł to „Patriotyczne Empireum Bibliofilstwa czyli przewodnik po terenach łowieckich Bibliofilandii tudzież sąsiednich mocarstw”. Oba tomy są bardzo bogato ilustrowane (ponad 1100 barwnych reprodukcji) i wydane luksusowo. Od września 2016 roku jesteśmy w posiadaniu książki „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, wydanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Narodowego Czytania. Egzemplarz opatrzony jest pieczęcią okolicznościową. Naszym najnowszym i jednocześnie bardzo cennym nabytkiem jest album okolicznościowy „Dalej ze stróżami książki”. Te, jakże cenne wydanie otrzymaliśmy od jednego z naszych byłych pracowników, cenionego w Polsce Artysty, Leszka Frey-Witkowskiego z okazji 70-lecia Biblioteki Publicznej. Album został wydany w nakładzie 130 egzemplarzy z oryginalnymi ekslibrisami Leszka Frey-Witkowskiego. Ogromnym zaszczytem dla instytucji jest posiadanie jednego z nich.
     Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Czytelni. Ekspozycja będzie czynna do 30 września 2017 roku.
        
Luiza Gordzelewska