Kalendarz imprez

Znajdź na stronie:

ERUDYTA2 
Następne spotkanie: 16.05.2024 Godz. 10:30
 

KZP 
Następne spotkanie: 22.05.2024 Godz. 16:30
 

KMiA 
Następne spotkanie: 10.05.2024 Godz. 16:00
 

 DKK
 Następne spotkanie: 13.05.2024 Godz. 16:00

Odwiedziło nas:

© 2009-2024 by GPIUTMD

Cennik usług i opłat bibliotecznych

1.

Opłata za nieterminowy zwrot zbiorów

1. upomnienie - 5,00 zł
2. upomnienie - 15,00
3. upomnienie - 25,00

2.

Koszt wypożyczenia międzybibliotecznego od przesyłki

Wg stawki operatora pocztowego + 2 zł tytułem kosztów administracyjnych

3.

Koszt wydruku/ksero A 4 czarno-białego

0,30 zł za stronę

4.

Koszt wydruku/ksero A 4 kolorowego

2,50 zł za stronę

5.

Skanowanie materiałów

Do 10 stron darmowo, 1 zł za każdą kolejną stronę

6.

Koszt wysłania upomnienia ostatecznego listem poleconym

35 zł

7.

Kaucja zwrotna

30 zł za książkę