Kalendarz imprez

Znajdź na stronie:

ERUDYTA2 
Następne spotkanie: 16.05.2024 Godz. 10:30
 

KZP 
Następne spotkanie: 22.05.2024 Godz. 16:30
 

KMiA 
Następne spotkanie: 10.05.2024 Godz. 16:00
 

 DKK
 Następne spotkanie: 13.05.2024 Godz. 16:00

Odwiedziło nas:

© 2009-2024 by GPIUTMD

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

1.Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotek spoza Świebodzina w ramach wypożyczania międzybibliotecznego. Czytelnik zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z obsługą tych wypożyczeń, w wysokości określonej w Cenniku usług i opłat bibliotecznych,  W przypadku ustalenia przez bibliotekę wypożyczającą kosztów dodatkowych, w szczególności takich jak ubezpieczenie materiałów, czytelnik zobowiązuje się do ich pokrycia.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym i zagranicznym oraz instytucjom i organizacjom województwa lubuskiego.
 
3. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
1) zbiory specjalne,
2) wydawnictwa wydane przed 1950 rokiem,
3) czasopisma,
4) dzieła zachowane w złym stanie,
5) dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelń,
6) materiały w dużym formacie.

4. Wypożyczalnia międzybiblioteczna nie sprowadza materiałów z zagranicy.

5.Czytelnik składa zamówienie osobiście w Czytelni, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, wypełniając kartę zamówienia z podaniem podstawowych danych bibliograficznych oraz własnych danych osobowych.
 
6. Maksymalnie można jednorazowo zamówić 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.

7. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie w Czytelni.

8. Z wypożyczonych materiałów można korzystać w czasie określonym przez bibliotekę wypożyczającą. Chęć prolongaty winna być zgłoszona najpóźniej 5 dni przed upływem terminu zwrotu.

9. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy zapisani do Biblioteki Publicznej w Świebodzinie, mający uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki.

10. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1. do 6. tygodni.