35,10,0,50,1
1,600,0,2,3000,5000,3,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,1,0,2,40,15,5,2,0,0,31,3,1
Czytaj e-booki za darmo!
Czytaj e-booki za darmo!
Młodzieżowa komiksomania
Młodzieżowa komiksomania

Kalendarz imprez

Znajdź na stronie:

 mplakat DKK

Następne spotkanie:
06-10-2020


mErudyta

Następne spotkanie:
07-10-2020


mspeedcub


mKlub Zaczytanych Przedszkolaków   Oddział


mKlub Komiksu i Fantastyki


logo1

 

logo2

 

logo3

 

Odwiedziło nas:

© 2009-2020 by GPIUTMD

W roku 2017 Biblioteka Publiczna w Świebodzinie obchodzi 70 lat swojego istnienia. To zaszczytny jubileusz. Instytucja powstała na gruzach, jakie pozostawiła po sobie II Wojna Światowa. Bibliotekę powołano w 1947 roku z inicjatywy władz Świebodzina, które na mocy dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami z dnia 17 kwietnia 1946 roku przystąpiły do organizowania bibliotek na wsi i w mieście.
Jubileusz 70-lecia Biblioteki Publicznej w Świebodzinie to podkreślenie obecnej roli placówki w życiu kulturalnym miasta, ale również wyrażenia szacunku, uznania i podziękowań wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej rozwoju. To czas wspomnień, refleksji, podsumowań, przeglądu kart historii, które stworzyły fundamenty do kreślenia planów na przyszłość. To poszanowanie słowa drukowanego.  Jubileusz jest okazją do wyrażenia podziękowań za popularyzację czytania i możliwość pełnienia misji, jaka jest powierzona bibliotece. To czas podziękowań tym, którzy byli i są z biblioteką związani.
Uroczystość obchodu jubileuszu odbyła się 6 czerwca 2017 roku w czytelni Biblioteki Publicznej w Świebodzinie. Została zorganizowana dzięki wsparciu władz miasta. Swoją obecnością książnicę zaszczycili: Burmistrz Świebodzina Pan Dariusz Bekisz, przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tomasz Olesiak, Kierownik Wydział Oświaty Kultury i Sportu Pan Ryszard Graczyk, dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych, przedstawiciele WiMBP w Zielonej Górze, doradcy metodyczni, dawni dyrektorzy i pracownicy biblioteki, mieszkańcy, czytelnicy oraz przyjaciele naszej instytucji. Za co wszystkim serdecznie dziękujemy. Oprócz tych, którzy osobiście przybyli na uroczystość otrzymaliśmy również okolicznościowe listy gratulacyjne od Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka, Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Pana Romualda Gawlika, Dyrektora WiMBP w Zielonej Górze Pana Andrzeja Bucka.
Obchody jubileuszu zapoczątkowane zostały wystąpieniem Edyty Zakrzewskiej pełniącej funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej w Świebodzinie, która przedstawiła w skrócie historię biblioteki zawartą w prezentacji multimedialnej oraz współczesną działalność. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz miejskich dziękując za dotychczasową pracę, wkład w rozwój kultury i nauki życząc dalszych sukcesów w rozwijaniu instytucji. Przedstawiciele WiMBP w Zielonej Górze oprócz gratulacji podziękowali za dobrze układającą się współpracę i wyrazili nadzieję, że biblioteka dalej będzie się rozwijała w takim tempie jak obecnie. Poprzedni dyrektorzy biblioteki w swoich przemówieniach podzielili się wspomnieniami ze swojej pracy.
Uroczystość uatrakcyjniła część artystyczna przygotowana przez „Biedronki” z Publicznego Przedszkola nr 5 w Świebodzinie. Przedstawienie oparte było na twórczości Juliana Tuwima. pt. „Potyczki z wierszami Juliana Tuwima”, przeplatane śpiewem i tekstami literackimi.
Uroczystość uświetnili młodzi artyści. Rozbrzmiewał ton fletu, saksofonu, akordeonu.  Utwory wykonywane były przez uczniów PSM w Świebodzinie. Zwieńczeniem występów był recital poezji śpiewanej w wykonaniu Pani Agaty Hańdziuk.
Korzystając z wyjątkowej rangi wydarzenia podsumowano konkursy organizowane dla użytkowników biblioteki, wyłaniając i nagradzając najaktywniejszych przyjaciół książek. Podsumowano „Konkurs na Najlepszego Dziecięcego Czytelnika Roku Szkolnego 2016/2017” w kategorii: dzieci w wieku przedszkolnym, klasy 1-3 oraz klasy 4-6. „Konkurs na Czytelnika Roku 2016” w kategorii: młodzieżowy czytelnik roku oraz dorosły Bibliofil Anno 2016.  Mimo spadku czytelnictwa w całym kraju, świebodzińscy czytelnicy temu zaprzeczają.
Nagrodzeni Mistrzowie Czytelnictwa wśród dzieci:
Hubert Petrus, Dominika Jereminowicz, Julia Stefańska oraz Dominik Cichański, Natasza Jedowska,  Marta Tatarynowicz Radosław Nogajewski, Oliwia Wasilkiewicz,  Kornelia Brzemińska, Natalia Ostrowska, Jakub Koszuta, Daria Ferdek.
Wśród młodzieży: Aneta Sawicka, Karolina Matelska, Maciej Stachowicz a wśród dorosłych: Barbara Malińska, Edward Siehankiewicz.
Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wystawę, prezentując spośród 90 tyś. woluminów znajdujących się w świebodzińskiej książnicy „Nasze Najcenniejsze Zbiory”, gdzie zaprezentowaliśmy najstarsze zbiory biblioteki. Wśród nich znajduje się: z I poł. XIX wieku „Galicyja: pod względem topograficzno-geograficzno-historycznym” wydana we Lwowie w 1849 roku, „Prawo famlijne u Rzymian”. Część pierwsza „Prawo małżeńskie” wyd. w Warszawie w 1866 r. oraz czasopismo „Kłosy” ilustrowany tygodnik poświęcony literaturze nauce i sztuce wyd. w Warszawie w 1889 r. Zaprezentowaliśmy też zbiory bibliofilskie, w tym najnowszą wydaną przez Kancelarię Prezydenta RP powieść „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, ze specjalną dedykacją Pary Prezydenckiej. Wśród najcenniejszych znajdują się także książki otrzymane w darze, pochodzące z prywatnych zbiorów świebodzińskiego księgarza Władysława Szymczaka, który przed powstaniem biblioteki prowadząc księgarnię w centrum Świebodzina wypożyczał je również mieszkańcom. Książki zachowane są z oryginalną pieczęcią.
Świebodzińska biblioteka łączy ludzi w różnym wieku. Na uroczystość zaproszono kilka pokoleń. Począwszy od najmłodszego czytelnika po tych najwierniejszych z bardzo długim stażem czytelniczym. Różnica wieku pomiędzy najmłodszym a najstarszym aktywnym czytelnikiem biblioteki wynosi ponad 90 lat.
Składamy serdeczne podziękowania osobom i instytucjom, dzięki którym uroczystość 70-lecia Biblioteki mogła się odbyć. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Świebodzina Dariuszowi Bekiszowi, dzieciom i Gronu Pedagogicznemu z Publicznego Przedszkola nr 5, uczniom i Gronu Pedagogicznemu z Państwowej Szkoły Muzycznej w Świebodzinie, Pani Agacie Hańdziuk, Kawiarni „Mimoza”, Harcerzom z XIII Świebodzińskiej Drużyny Harcerzy „STEN” oraz wszystkim gościom za obecność, współpracę, zaangażowanie oraz pozytywny stosunek do naszej placówki. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa, życzenia, upominki. Wyrażamy nadzieję, że zawarte w świebodzińskiej książnicy myśli i słowa utrwalone przez pokolenia będą nieodzownym duetem biblioteki i człowieka, i że wspólnie będziemy tworzyć kolejne karty historii świebodzińskiej biblioteki.

Edyta Zakrzewska
 
1
 
20170606 170934
 
 
20170606 171402
20170606 171524
 
20170606 171809
20170606 173047
20170606 175033
20170606 175324
 
20170606 18061620170606 175420
 
20170606 180616
20170606 181038
20170606 181340
20170606 181539
20170606 181849
20170606 182438
20170606 182650
20170606 182715
20170606 182947
20170606 183114
20170606 183140
20170606 183409
20170606 183904