Znajdź na stronie:

ERUDYTA 
Następne spotkanie: 11.07.2024 Godz. 10:30
 

KZP 
Następne spotkanie: 19.06.2024 Godz. 16:30
 

KMiA 15.30 
Następne spotkanie: 12.07.2024 Godz. 15:30
 

 DKK2
 Następne spotkanie: 13.05.2024 Godz. 16:00

Odwiedziło nas:

© 2009-2024 by GPIUTMD

Deklaracja dostępności Strona internetowa Biblioteki Publicznej w Świebodzinie

Biblioteka Publiczna w Świebodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Biblioteki Publicznej w Świebodzinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
 • Filmy zamieszczone w serwisie w większości nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Biblioteki Publicznej w Świebodzinie opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dawid Kotlarek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 684750806

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Świebodzinie
 • Adres: Biblioteka Publiczna w Świebozinie
  ul. Bramkowa 2
  66-200 Świebodzin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 684750806

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gmach Główny
Do budynku głównego (ul. Bramkowa 2)  prowadzi wejście z poziomu chodnika. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne sią pomieszczenia na parterze (Wypożyczalnia, Oddział dla Dzieci). Czytelnia oraz gabinet dyrektora znajdują się na I piętrze. Pomieszczenia Filii nr 1, Filii w Jordanowie znajdują się na I piętrze. W budynkach nie ma windy. W pomieszczeniach filii brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Filia wiejska w Jordanowie 
Pomieszczenia filii znajdują się na I piętrze. W budynku nie ma windy. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Filia wiejska w Rzeczycy
Pomieszczenia filii znajdują się na parterze, wejście po 2 schodach. W budynku nie ma windy. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.