35,10,0,50,1
1,600,0,2,3000,5000,3,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,1,0,2,40,15,5,2,0,0,31,3,1
Czytaj e-booki za darmo!
Czytaj e-booki za darmo!
Literacka chmur@
Literacka chmur@
Młodzieżowa komiksomania
Młodzieżowa komiksomania

Kalendarz imprez

Znajdź na stronie:

 mplakat DKK

Następne spotkanie:
06-10-2020


mErudyta

Następne spotkanie:
07-10-2020


mspeedcub


mKlub Zaczytanych Przedszkolaków   Oddział


mKlub Komiksu i Fantastyki


logo1

 

logo2

 

logo3

 

Odwiedziło nas:

© 2009-2020 by GPIUTMD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W dniach 26 – 30. 09. 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Świebodzinie odbyły się obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 pod hasłem: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią: świątynie, arcydzieła, pomniki”. Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Biblioteka po raz pierwszy włączyła się do tej akcji i zorganizowała dla dzieci i młodzieży: prelekcje multimedialne, warsztaty literacko –plastyczne, głośne czytanie legendy i wykonanie do niej ilustracji oraz wystawę.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 spotkali się z Panem Tomaszem Krzyśków, pracownikiem Klubu Przyrodników w Świebodzinie i wysłuchali prelekcji multimedialnej „Pomniki przyrody w powiecie świebodzińskim”. W 2014 r. Klub Przyrodników uczestniczył w inwentaryzacji pomników przyrody w województwie lubuskim. Po aktualizacji danych zweryfikowano 1300 pomników przyrody w województwie lubuskim. Pomniki przyrody oznaczane są zielonymi tabliczkami, których wzór określa rozporządzenie Ministra Środowiska.W powiecie świebodzińskim wśród obiektów o szczególnej wartości przyrodniczej dominują drzewa, grupy drzew oraz głazy narzutowe. Najliczniej reprezentowanym gatunkiem jest dąb szypułkowy a także buk, sosna, lipa, wiąz szypułkowy. Spośród alei dębowych najciekawsza występuje na terenie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W Świebodzinie przy ulicy Łąki Zamkowe znajduje się pomnik przyrody i jest to miłorząb dwuklapowy. Tomasz Krzyśków wnikliwie opowiadał na temat stanu pomników przyrody oraz o zagrożeniach, jakie stwarza nie tylko środowisko, ale i człowiek. Na zakończenie zaprezentował krótki film, który pokazał, że warto chronić drzewa. Prelekcja służyła uświadomieniu, że pomniki przyrody nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia i powinny cieszyć się sympatią człowieka.
Dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie zorganizowano warsztaty literacko-plastyczne na podstawie opowieści regionalnej „Marianna”. Tematem zajęć była „Historia ukryta w świebodzińskich legendach”. Uczniowie zostali podzieleni na zespoły. Pierwsze zadanie polegało na wyszukaniu w słownikach i wyjaśnieniu pojęcia „legenda”. Następnie uczestnicy zajęć rozwiązywali krzyżówkę by odczytać hasło z tytułem legendy o Świebodzinie. Do głośnego czytania wybrano 12 osób rozdzieliwszy wśród dzieci, poszczególne fragmenty opowieści. Po przeczytaniu „Marianny” zorganizowano dla zespołów konkurs pytań. Były pytania łatwe i trudne, niektóre odpowiedzi trzeba było wyszukać w tekście. Za każdą prawidłową odpowiedź zespoły otrzymywały fragment obrazka, który po złączeniu z pozostałymi ilustrował jego całość. W kolejnym dniu młodsze dzieci z Publicznego Przedszkola nr 7 w Świebodzinie wysłuchały opowieści o „Mariannie”. Następnie wykonały ilustracje do opowiedzianej legendy. Te ciekawe warsztaty literacko-plastyczne miały służyć wdrożeniu do poznawania innych legend regionalnych.
Dnia 30 września w Czytelni Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż wystawy czasowej „Z szacunku do przodków. Ludzie, którzy tworzyli historię Ziemi Świebodzińskiej”. Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie. Młodzież miała okazję poznać sylwetki światłych ludzi z naszego regionu, którzy poprzez swoją twórczość zasłużyli się dla kultury naszego miasta. Ekspozycja składa się z kilku części, podzielonych na dziedziny: literaturę, malarstwo, muzykę, historię, religię i medycynę. Wernisaż wystawy, połączony z prelekcją został wzbogacony prezentacją multimedialną. Wystawa będzie czynna do końca 2016 r.
Spotkania, które odbyły się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa miały na celu promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego, zwrócenie uwagi na wspólną przeszłość, poczucie przynależności regionalnej oraz związek z historią, tradycją i językiem, co daje uczniom poczucie więzi społecznej.
Ewa Kubik
kierownik Oddziału dla dzieci
Biblioteki Publicznej w Świebodzinie
 
IMG 0001
IMG 0005
IMG 0008
IMG 0011
IMG 0040